грешка

грешка
същ. - опущение, погрешка, махана, неточност, неправилност, недостатък, слабост
същ. - заблуждение, недоразумение
същ. - вина, простъпка, грях, престъпление
същ. - гаф
същ. - дефект
същ. - пропуск
същ. - погрешно схващане

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • неволна грешка — словосъч. опущение, пропуск, гаф …   Български синонимен речник

  • правя грешка — словосъч. греша, сгрешавам, бъркам, обърквам …   Български синонимен речник

  • правя груба грешка — словосъч. постъпвам нетактично, обърквам, провалям, изпортвам …   Български синонимен речник

  • грешок — грешок, грешки, грешка, грешков, грешку, грешкам, грешок, грешки, грешком, грешками, грешке, грешках (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов

  • лапсус лингве — (лат. lapsus linguae) грешка на јазикот, т. е. грешка направена при зборувањето лапсус меморие (лат. lapsus memoriae) грешка во паметењето …   Macedonian dictionary

  • лапсус калами — (лат. lapsus calami) грешка на перото, т. е. грешка направена при пишувањето …   Macedonian dictionary

  • гаф — същ. грешка, нетактичност същ. неволна грешка, опущение, пропуск същ. неуместност, неудачност, несполучлив …   Български синонимен речник

  • греша — гл. бъркам, обърквам, сгрешавам, правя грешка, провинявам се, прегрешавам, заблуждавам се, отклонявам се, съм на крив път, имам грешка, посбърквам, не съм прав, сбъркал съм, виновен съм …   Български синонимен речник

  • опущение — същ. грешка, погрешка, пропуск, неизпълнение, неточност, неправилност същ. немарливост, небрежност, нехайство, недовиждане същ. вина, простъпка същ. неволна грешка, гаф …   Български синонимен речник

  • пропуск — същ. опущение, недостатък, грешка, празнина, празнота същ. достъп, свободен път, парола същ. неволна грешка, гаф същ. дупка същ. пауза същ. празно пространство, непълнота …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”